WFH ใครได้ประโยชน์ที่สุด

WFH ใครได้ประโยชน์ที่สุด เมื่อเราเปลี่ยนไปใช้การทำงานเสมือนที่มากขึ้น พวกเราบางคนจะพบว่ามันง่ายกว่าคนอื่นๆ แต่มีวิธีการปรับตัว พนักงานจำนวนมากทั่วโลกถูกบังคับให้ยอมรับคำมั่นสัญญาและความท้าทายของการทำงานเป็นทีมเสมือนจริง เกือบข้ามคืน แน่นอนว่าหลายบริษัทโดยเฉพาะด้านไอทีได้รับการแจกจ่ายมาหลายปีแล้ว แต่อีกหลายคนคุ้นเคยกับการทำงานแบบตัวต่อตัวมากกว่าและไม่มีเวลาเท่ากันในการปลูกฝังวัฒนธรรมการทำงานระยะไกลที่ดีต่อสุขภาพและมีประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกันทางไกลอาจเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำบุคลิกและความถนัดที่หลากหลายมาไว้ด้วยกัน WFH ใครได้ประโยชน์ที่สุด ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว การทำงานในระยะไกลเป็นสิ่งที่ท้าทายในช่วงเวลาที่ดีที่สุด หากไม่มีความแตกต่างทางสังคมของการติดต่อแบบเห็นหน้ากัน และไม่มีโอกาสตรวจสอบบางอย่างกับ Derek หรือ Sheila...