สุราที่มีหนามแหลม มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 28 ราย ป่วย 60 รายในอินเดียจากการดื่ม

สุราที่มีหนามแหลม มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 28 รายและอีก 60 รายป่วยจากการดื่มสุราดัดแปลงทางตะวันตกของอินเดีย เจ้าหน้าที่กล่าวเมื่อวันอังคาร สุราที่มีหนามแหลม เป็นสุราที่กลั่นอย่างผิดกฎหมาย Mukesh Parmar เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลกล่าวว่า การเสียชีวิตเกิดขึ้นในเขต Ahmedabad และ Botad ของรัฐ Gujarat ซึ่งห้ามการผลิต การขาย...